fbpx

KURZ: MEZIKULTURNÍ VYJEDNÁVÁNÍ, KOMUNIKACE A KULTURNÍ KVOCIENT


Délka kurzu: 1 den a více
Termín i místo konání: Dle dohody
Cena: Dle délky kurzu a počtu účastníků

V nadnárodních obchodních vztazích je nezbytné vnímat kulturní rozdíly a být si jich vědomi. Pokud si podniky neuvědomí význam kulturních rozdílů, může to vést k nepříjemným a neprofesionálním interakcím s obchodními partnery, což může poškodit vztahy mezi oběma stranami.

Při každodenních setkáních i v pracovním prostředí se v situacích, jako je pozdrav, podání ruky, chování u stolu (při obchodním stolování), řeč těla, mluvené slovo, psané slovo (e-mail, textové zprávy) a další interakce tváří v tvář, projevují kulturní rozdíly.

V kulturně rozmanitých prostředích se kulturní povědomí stává předpokladem úspěchu. Kulturní inteligence neboli kulturní kvocient CQ je schopnost navazovat vztahy a efektivně pracovat napříč kulturami.

 


OBSAH KURZU

 • Strategie multikulturní spolupráce
  1. Komunikace: Nízký komunikační kontext vs. vysoký komunikační kontext • Kde je třeba sdělit vše do posledního detailu a kde se naopak od dětství vyučuje umění „číst mezi řádky“
  2. Hodnocení: Přímá negativní zpětná vazba vs. nepřímá negativní zpětná vazba • Vekteré zemi lidé přijmou upřímnou kritiku bez zaváhání a kde je to naopak urazí
  3. Přesvědčování: Principy na prvním místě vs. aplikace na prvním místě • Vekteré zemi se cizí jazyky učí nejdříve pochopením gramatiky a teprve poté se konverzuje a kde je tomu přesně naopak
  4. Vedení: Rovnostářské vs. hierarchické • Kde komunikujete se šéfem, jako by byl na stejné pozici jako Vy, a kde se naopak dodržuje přísná pracovní hierarchie
  5. Rozhodování: Konsenzuální vs. shora dolů • Kde rozhoduje šéf a kde se vyžaduje souhlas i nižších pater hierarchie
  6. Důvěra: Založená na úkolech vs. založená na vztazích • Ujasněte si, jak si v dané zemi získat důvěru • Víte, že v Japonsku mnohdy neuzavřete obchod do té doby, než se s obchodním partnerem opijete do němoty?
  7. Nesouhlas: Konfrontace vs. vyhýbání se konfrontaci Zjistěte, jak správně vyjádřit nesouhlas Vekteré zemi nikdy neuslyšíte přímé „ne“ jako odmítnutí, protože by tím dotyční ztratili tvář
  8. Plánování: Monochronické vs. polychronické kultury Které země charakterizuje téměř posedlost ve vztahu kčasu a kde naopak čas není tak zásadní a nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi

 

 • Společenské chování a obchodní zvyklosti ve vybraných zemích
  Příprava, místo a doba jednání • Počet jednajících osob Svátky • Dary • Barvy • Kde je bílá barva barvou smuteční, fialová barvou smrti a kde byste neměli balit dárky do zeleného balicího papíru? Kde se nemá darovat alkohol, zlaté šperky ani parfém?
 • Etiketa ústního a písemného projevu
  Představování • Oslovování • Tituly • Specifika zahraničních vizitek • Víte, že druhé jméno uvedené na židovské vizitce je přezdívka jejího majitele?
 • Gesta a neverbální komunikace
  Osobní prostor • Oční kontakt • Doteky • Líbání • Podrážky bot • Kde jsou gesta „OK“ nebo „vítězství“ považována za hrubá?
 • Zvyklosti vybraných zahraničních partnerů při stolování
  Kde jíme • Jak jíme • Přípitky • Co udělat, když Vám prostřou např. polévku z medvědí tlapy, syrový opičí mozek, mořského slimáka nebo ovčí bulvy, a kde si přesně na těchto pokrmech pochutnávají?
 • Zásady oblékání na společenské akce a jednání
  Kde smíte přijít na jednání bez saka a v košili s krátkým rukávem?

Forma

Kurz není jen o powerpointových prezentacích. Slibujeme, že se rozhodně nebudete nudit. Mnoho získaných informací si obratem a zábavnou formou vyzkoušíte v praxi, teoretické znalosti ještě utvrdíme vizuálním zážitkem v podobě krátkých videí, díky nimž si snadněji zapamatujete jednotlivé postupy, zasoutěžíte si s naší společenskou hrou a na doma Vás kromě pracovních sešitů vybavíme ještě aplikací, s níž budete moci nabyté znalosti dále trénovat a získávat bez větší námahy i mnohé další. Na některé z přednášek pozveme obchodníky z daných zemí, abyste měli možnost konzultovat jednotlivé detaily přímo s rodilými zástupci.

 

Výstup a přínosy

 • Pomůžeme Vám uspět v globálním světě napříč týmy a hranicemi.
 • Ukážeme Vám, jak kulturní rozdíly jako neviditelné hranice rozdělují svět a ovlivňují mezinárodní obchod.
 • Naučíte se používat inkluzivnější terminologii.
 • Vylepšíte si svůj kulturní kvocient CQ.
 • Zlepšíte svou mezikulturní komunikaci a porozumění.

Registrace