fbpx

DĚTI, MLÁDEŽ A ETIKETA

MINI ŠARM


Naším cílem je poskytnout Vašemu dítěti zábavnou a interaktivní formou jedinečnou konkurenční výhodu v podobě zvládnutí komunikačních, sociálních a stravovacích dovedností. Na dnešní děti, a to i na ty předškolního věku, jsou kladeny požadavky, které jsou daleko za hranicí potřeb umět si jen potřást rukou a zeptat se „Jak se máš?“. Jsou také mnohem častěji vystaveny kontaktu s mezinárodním prostředím, kde se musí umět orientovat a reagovat. Věříme proto, že díky našim kurzům se jim podaří zvládat každodenní školní i společenský život s lehkostí, radostí, bez zbytečné nejistoty, napětí a strachu. Můžeme tak společně přispět k vytvoření jejich solidní budoucnosti a respektu k jiným kulturám.

NABÍZÍME TŘI DRUHY PROGRAMŮ


Pro děti ve věku 4–7 let

Pro ně jsme navrhli kurz zaměřený na respekt k druhým, umění sdílet, základy stolování a používání „magických slovíček“. Děti během tohoto programu vstřebávají nové znalosti spíše hrou.
Jeho součástí je také náš maskot Peppermint Polite Puppy®, což je podmanivá loutka, která se objevuje i ve všech ilustrovaných studijních materiálech. Její laskavá přítomnost nejen upoutá dětskou pozornost, ale i si rychle získá náklonnost malých studentů. Kvůli nízkému věku dětí jsme si dovolili do domácí přípravy zapojit i rodiče nebo starší sourozence.

Pro děti ve věku 8–12 let

Malí velvyslanci budou po absolvování kurzu lépe připraveni na to čelit společenským výzvám života. Kurz je vysoce interaktivní, zábavný a hravý. Když děti v tomto věku vědí, jak zvládnout sebe sama v různých sociálních situacích, jejich sebedůvěra a sebevědomí výrazně stoupnou!
Kurz se je pokusí vybavit znalostmi a nástroji, díky nimž budou mít možnost zazářit v mnoha životních situacích. Program je zajímavým mixem tradičních etických norem s moderními trendy chování ve 21. století.

Jen pro náctileté

Pro děti ve věku 13–17 let

Je těžké být teenager a stejně obtížné je být jeho rodičem! Denně vidíme, jak jsou naše děti nuceny čelit obrovskému mediálnímu tlaku a zprávám, které nejsou vždy v souladu s hodnotami, jež jsou pro nás důležité.
Chceme, aby naše děti rozvíjely svou vlastní identitu a budovaly si silnou sebedůvěru. Tento program je navržen tak, aby teenagerům poskytl sociální dovednosti potřebné k tomu, aby mohli dospět v sebevědomé a sebejisté osobnosti a byli schopni uspět v prostředí 21. století.

NABÍZÍME PŮLDENNÍ A CELODENNÍ WORKSHOPY, VÍKENDOVÉ A LETNÍ TÁBOROVÉ PROGRAMY

 

KEMP | 

 

Kemp nabízí mladistvým jedinečnou příležitost sebevědomě zvládnout společenské dovednosti důležité pro život v 21. století. Kurz podpoří především jejich sebedůvěru, která je nezbytná k tomu, aby v každé situaci dosáhli co nejlepšího možného výsledku pro sebe sama a to moudře a s elegancí.
Pestrý program zahrnuje mnoho her a scénářů speciálně navržených tak, aby přesně vystihovaly potřeby této věkové skupiny. Je vysoce interaktivní, zábavný a koncipován v souladu s rostoucím důrazem na charakter a posílení sebevědomí každého z účastníků.

SESTAVTE SI SVŮJ KURZ NA MÍRU.
VYBERTE SI JAKÉKOLI Z TĚCHTO TÉMAT:

 • Jak zapůsobit na první dojem
 • Pozdravy a formální i neformální představení sebe sama i ostatních
 • Umění komunikace a používání „magických slůvek“
 • Prezentační dovednosti, mluvení na veřejnosti
 • Chování na veřejnosti
 • Správný postoj, držení a řeč těla (včetně např. výuky chůze na vysokých podpatcích)
 • Image, dress code, osobní hygiena a péče o sebe sama
 • Abeceda stolování a stravování (jak používat příbory a ubrousky, jak jíst speciality jako např. krevety, ústřice, šneky, jak se usadit, jak se omluvit a odejít od stolu atd.)
 • Mezinárodní stravovací dovednosti
 • Zdravá životospráva
 • Sociální média a bezpečnost
 • Příprava na pohovor na univerzitě nebo na pracovní pohovor
 • Vše, co potřebuji umět, když chci začít žít sám bez rodičů (jak si vyprat a nezničit si oblečení, rychlý kurz vaření zdravých, ale jednoduchých pokrmů, jak si rychle uklidit byt, nastavit si finanční politiku atd.)
 • Účast na společenských akcích a večírcích a jejich pořádání, povinnosti hosta i hostitele
 • Respekt a vnímavost k rozdílnosti kultur

NAPIŠTE NÁM A MY VÁM RÁDI POMŮŽEME