fbpx

Řeč pozvánek

16. března 2020

V minulých blozích jsme řešili plesovou etiketu a dress code, přijde mi proto naprosto namístě uzavřít tuto sérii blogem o pozvánkách. Pokusím se Vám v něm objasnit všechny možné pojmy, které na nich můžete najít, a také Vám nastíním, jak takovou pozvánku vytvořit, kdybyste tímto úkolem byli náhodou někdy pověřeni.

 

Jak pozvat hosty na jakoukoli událost

Záleží samozřejmě na typu, ale nejvřelejší pozvání je stoprocentně to osobní. Jenže to bohužel není vždy možné, takže pak je třeba zvolit variantu telefonickou nebo písemnou. Nezapomeňte i tady být taktní a nezvěte hosty v přítomnosti někoho, koho pozvat nechcete.

 

 Druhy písemných pozvánek

 • Vytištěná (kde je uvedeno jméno hosta, titul, funkce a na co zveme, datum a hodinu je třeba dopsat černým inkoustovým perem).
 • Osobní list – ten nám dává větší prostor pro vyjádření úcty a přátelského vztahu.

 

Pravidla zasílání pozvánek

 • Na oficiální setkání zveme zásadně písemnou pozvánkou, která se zasílá v zalepené obálce, a to s dostatečným časovým předstihem.
 • Na oběd a večeři zveme 10 až 14 dní předem.
 • Na významné společenské události zveme 4 až 6 týdnů před jejich konáním.
 • V levém spodním rohu pozvánky je uvedena přesná adresa události.
 • Pravý spodní roh je vyhrazen pro tradiční zkratky, které mají stejný význam jako na vizitkách.
 • Pozvánka musí být zdvořilá a přesná.
 • Zve vždy osoba, nikdy instituce, a zveme vždy konkrétní osobu.
 • Pokud jsme pozvání učinili osobně, pak lze na pozvánku jen dopsat zkratku p.m. na připomenutí a pozvánku nemusíme znovu písemně potvrzovat.
 • Manželům můžeme zaslat společnou pozvánku.
 • Na pozvánky odpovídáme:
  • na osobní list písemně,
  • na vytištěnou pozvánku vizitkou nebo krátkým vzkazem,
  • na telefonickou pozvánku telefonicky nebo osobně.
 • To, že je třeba naši účast potvrdit, indikuje zkratka R.S.V.P.
 • Na pozvánky odpovídáme, co nejdříve je to možné.
 • Pokud jsme pozvání jednou přijali, neměli bychom ho rušit.
 • Nemůžeme-li se dostavit, je naší povinností se s dostatečným časovým předstihem omluvit.
 • Přicházíme včas – s cca 10–15minutovým předstihem.

 

Co má pozvánka obsahovat

 • Jméno a příjmení, funkci, případně titul pořadatele.
 • Jméno, příjmení a případný titul pozvaného.
 • Druh společenského setkání a důvod jeho uspořádání.
 • Datum a čas konání včetně uvedení přesného dne v týdnu.
 • Místo konání, adresu (případně stručný návod na dopravní spojení).
 • K doplňkovým informacím patří:
  • předepsané oblečení,
  • informace o individuální účasti nebo možnosti přítomnosti manžela či partnera,
  • požadavek na potvrzení účasti (odpovídá se na zkratku R.S.V.P., která bývá doplněna číslem telefonu, případně adresou, kde je třeba účast nahlásit).

 

Souhrn nejčastěji používaných zkratek

 • R.S.V.P.– repondez s´il vous plait – odpovězte, potvrďte svou účast nebo se omluvte.
 • RLO– laskavě odpovězte.
 • Regrets only– použijte uvedené telefonní číslo, když omlouváte svoji neúčast.
 • o.m. – pour memoire – pro připomínku (pozvánka zaslaná hostitelem jako druhá v pořadí, kterou chceme zvaného na akci opět upozornit; je projevem velké úcty vůči zvanému, hostiteli na účasti hosta velmi záleží).
 • s.t.– sine tempore – přijďte přesně.
 • c.t.– cum tempore – vyznačený čas je orientační.
 • Dress code– instrukce, co si obléci na událost, kam jste zváni (většinou se uvádí hlavně pro muže, žena se oblékne vždy tak, aby s mužem ladila; pokud není dress code uveden, o oblečení rozhoduje druh akce).

 

Věřím, že Vaše pozvánky přilákají každého, koho jimi oslovíte. Držte se sice pravidel, ale buďte kreativní.