fbpx

KURZ: PROTOKOL A DIPLOMACIE


Délka kurzu: Pětidenní kurz
Termín: Zašlete nám registrační formulář, termín sjednáme obratem
Místo konání: Praha 1
Dress code: Business dress
Cena kurzu: 39.900 CZK

– Cena zahrnuje každý den oběd, občerstvení a pití během dne, výukové materiály

– Kurz může probíhat v českém i anglickém jazyce. Cena kurzu v AJ je 51.900 CZK.

OBSAH KURZU

  1. DĚJINY A TRADICE PROTOKOLU
Dějiny diplomatického protokolu • Protokolární tradice a využití protokolu v současnosti • Rozdíly mezi monarchiemi a republikami • Pluralitně náboženské a kulturní důsledky pro protokolární praxi • Dějiny kulturní diplomacie a koncept tzv. měkké síly

2. STOLOVÁNÍ NAPŘÍČ KULTURAMI
Multikulturní protokoly při stolování (Francie, Velká Británie, Asie, Blízký východ) • Královský čajový obřad

3. SPOLEČENSKÉ AKCE NA TÉ NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Tituly a oslovení • Plánování ceremonií a recepcí pro VIP • Postupy pro organizaci návštěv, setkání a konferencí • Zasedací pořádek, bezpečnost a ochrana • Předávání a přijímání darů v diplomacii

4. IMAGE A DIPLOMACIE
Profesionální, diplomatická a slavnostní image • Multikulturní dress code a image management pro formální příležitosti • Osobní diplomacie a umění vůdcovství

5. KOMUNIKACE A MEDIÁLNÍ DIPLOMACIE
Komunikace a networking (osobní charisma, psaný a mluvený projev) • Projev na veřejnosti a prezentační dovednosti • Mediální diplomacie a prezentování před mezinárodním publikem • Vyjednávání napříč různými kulturami • Vlivy technologických a společenských změn na praxi kulturní diplomacie

5. SYMBOLY, VLAJKY A HYMNY

KOMU JE KURZ URČEN

Každému, kdo chce začít pracovat pro mezinárodní organizace, jako jsou velvyslanectví, ministerstva zahraničních věcí, vládní i nevládní organizace či nadnárodní korporace, nebo je již jejich zaměstnancem a touží zvýšit svůj profesionální a společenský kredit.

Absolventi získají po úspěšném složení závěrečné zkoušky diplom a osobní navštívenky vytištěné na ručně vyrobeném papíře.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den: 9:00–15:30 hodin
• Historie protokolu
• Rozdíly mezi monarchiemi a republikami
• Pozdrav a formální představení se
• Tituly a oslovení

2. den: 9:00–15:30 hodin
• Projev na veřejnosti a prezentační dovednosti
• Umění diplomatické konverzace
• Plánování ceremonií a recepcí pro VIP – 1. část

3. den: 9:00–15:30 hodin
• Diplomatická image a dress code
• Předávání a přijímání darů v diplomacii
• Plánování ceremonií a recepcí pro VIP – 2. část

4. den: 9:00–15:30 hodin
• Plánování ceremonií a recepcí pro VIP – 3. část
• Osobní diplomacie a umění vést
• Multikulturní protokoly při stolování (Francie, Velká Británie, Asie, Blízký východ)

5. den: 9:00–15:30 hodin
• Dějiny kulturní diplomacie a koncept tzv. měkké síly
• Vlivy technologických a společenských změn na praxi kulturní diplomacie
• Písemná zkouška, slavnostní přípitek a předání diplomů

Registrace