fbpx

Pokusíte se vzít rituály na milost?

3. října 2021

Možná se sami sebe ptáte, proč byste měli dodržovat ten či ten předepsaný rituál – nevidíte v nich žádný smysl a cítíte se jimi jen zbytečně svázáni. Co se podívat na historický kontext některých z nich a na to, proč se vlastně rituálem staly? Třeba tím alespoň některému přijdete na chuť a získá si Vaše sympatie.

Proč jsou součástí slavnostního oděvu bílé látkové rukavice?

Ludvík XIV. pořádal ve Versailles spoustu oslav a pro množství pozvaných hostů se mu nedostávalo obsluhujícího personálu. Nechal proto obsluhovat ty, kdo pro něj pracovali na poli, a aby nebyly vidět jejich upracované, nepěstěné a mnohdy špinavé ruce, oblékl jim bílé rukavice.

Proč se poslední knoflíček u pánské vesty nezapíná?

Anglický král Eduard VII. byl jaksi rozložitější postavy. Spodní knoflík u vesty se mu nedařilo zapínat, proto zůstával často rozepnutý. Rozhodně to bylo pohodlnější, a tak se toho s radostí ujali i ostatní muži.

Proč se nosí snubní prsten na levém prsteníčku?

Římané věřili, že tato část těla je díky aortě nejvíce spojena se srdcem. To je také důvod, proč se vyznamenání, řády i jmenovky nosí nalevo.

Proč si při přípitku ťukáme?

V dobách, kdy se tato tradice zrodila, se nápoje nenalévaly do průhledných sklenic, stěží se tedy dalo odhadnout, co je uvnitř. Proto se poháry o sebe ťuklo tak silně, aby se přelil nápoj z jednoho do druhého, obsah se navzájem promíchal a tím se člověk, který nápoj neservíroval, zbavil obavy, že by mohl být obsah otrávený. Dnes je to paradoxně jeden z důvodů, proč si na těch nejslavnostnějších setkáních neťukáme. Dáváme tím najevo, že hostiteli důvěřujeme.

Proč se přípitku v angličtině říká „toast“?

Výrobci vína i piva v dobách minulých neměli všechny ty přístroje, které dnes dokonale hlídají výrobní cyklus a včas ho přenastaví, pokud se ubírá špatným směrem, a tak jim někdy víno i pivo zhořklo. A protože to nebyli žádní hlupáci, měli speciální trik na to, aby se hořké chutě zbavili. Dali do skleničky kus chleba a ten hořkou chuť nasál. Po konzumaci často zůstal ve sklenici. S mytím nádobí to nebylo tenkrát nijak horké, takže seschl až do podoby toustu.

Proč si muži sundávají pokrývku hlavy už při vstupu do budovy?

V dobách, kdy se lidé pohybovali po prašných cestách, právě na klobouku kvůli jeho tvaru a materiálu ulpívalo množství prachu a špíny. Bylo proto bezpečnější před vstupem do místnosti klobouk sundat, stejně jako kabát.

Proč muži ženám odsouvají židle předtím, než si na ně sedají?

Ženy z vysoké společnosti kdysi nosily tak pompézní a omezující oblečení, že bez pomoci pánů nebyly schopny se samy usadit ke stolu. Kdyby jim pánové neodsunuli židli, dámy by se nenajedly.

Proč na nikoho nemáme ukazovat prstem?

Některé starověké kultury věřily, že tímto gestem přivoláme na dotyčného zlé duchy.

Proč po kýchnutí přejeme dotyčnému „Na zdraví“?

Kdysi se mělo za to, že člověk každým kýchnutím ztrácí část své duše a čeká ho nějaká nemoc. My proto říkáme „Na zdraví“ a Němci „Gesundheit“, aby se předešlo onemocnění toho, kdo si kýchl. „Bůh vám žehnej“, výraz běžný pro anglicky mluvící kultury, je zase jakousi duchovní ochranou. Díky němu snad zůstane duše dotyčného neporušená.

Proč má muž za ženu v restauraci hradit útratu?

Toto platilo samozřejmě jen v dobách, kdy ženy nechodily do práce, neměly své příjmy a povinností mužů bylo se o ně postarat. Dnes je to jen o dohodě obou.

Proč si při pozdravu podáváme ruku?

Existuje několik výkladů. Jeden tvrdí, že jsme si tak předávali moc z jedné osoby na druhou. Většina historiků se však shodne na tom, že jsme tímto pohybem původně dokazovali, že u sebe nemáme žádnou zbraň.

Věřím, že se mi podařilo předat Vám těmito pár řádky alespoň trochu pochopení pro rituály, které přetrvaly dodnes, a že Vám odteď budou o trochu méně na obtíž.